Annemiek van Loon adviseert coacht,
schrijft en doceert.

De advisering richt zich met name op gemeentelijk beleid. Annemiek heeft hierbij altijd haar voeten op aarde en zet in op de haalbare en betaalbare weg met passie voor bomen als basis. Met een achtergrond als hogeschool-docent geeft Annemiek cursussen binnen het brede spectrum van stedelijk en ecologisch groen.

 

Blog

Wilde bij als barometer voor biodiversiteit

 

De laatste jaren is er veel aandacht voor de honingbij. Zeer terecht want de honingbij vervult een sleutelrol in de grootschalige voedselvoorziening. Naast de honingbij komen er in ons land nog 365 soorten wilde bijen voor.

 

 

De honingbij is een gedomesticeerd insect wat afhankelijk is van de imker en andersom. Een wilde bij is aangewezen op de stand van de natuur….en andersom. Bepaalde wilde bijen zijn zeer gespecialiseerd en foerageren op een enkele plantensoort. De bevruchting, voortplanting en het evolueren van deze soort staat of valt met de aanwezigheid van deze specialistische bij. Wilde bijen zijn slechts een component van complexe ecologische systemen waarbinnen iedere plant en ieder dier een eigen rol vervult. De stand van de wilde bij is als het ware de barometer voor biodiversiteit in de stad. Veel insecten liften mee en omdat deze aan de basis van de voedselketen werkt dit door naar vogels, kleine zoogdieren, grote zoogdieren....en ook naar onszelf. Een grote biodiversiteit staat voor een gezonde leefomgeving maar heeft ook meer tastbare voordelen. Bij een grote biodiversiteit neemt de intensiteit en overlast van plaaginsecten af. Zonder veel kennis van ecologisch beheer kan iedereen een eenvoudige bijdrage leveren; gebruik geen bestrijdingmiddelen. Ook niet die met 'eco' in de naam.