Annemiek van Loon adviseert coacht,
schrijft en doceert.

De advisering richt zich met name op gemeentelijk beleid. Annemiek heeft hierbij altijd haar voeten op aarde en zet in op de haalbare en betaalbare weg met passie voor bomen als basis. Met een achtergrond als hogeschool-docent geeft Annemiek cursussen binnen het brede spectrum van stedelijk en ecologisch groen.

 

Blog

Bomenkap of aanplant?

Bomen zijn hot. Aan belangstelling ontbreekt het niet. Veel bomen worden aangeplant en binnen projecten worden veel bomen behouden.

Te vaak wordt daarbij de ondergrondse ruimte over het hoofd gezien. Bomen hebben ruimte nodig voor hun wortels. Een boom die 100 jaar oud moet worden heeft 100 kubieke meter doorwortelbare ruimte nodig. Geen straatzand afgedekt met stoeptegels maar levende aarde. Er zijn veel technische oplossingen om bomen ook in een stadscentrum uit te laten groeien. Hierbij kan één boom in een geschikte groeiplaats met gemak op tegen 10 bomen in een krappe boomspiegel. Die laatste noem ik ook de stadsbonsai; groeien doet ie niet. Binnen de planvorming overtuig ik betrokkenen van de noodzaak van een technische benadering van bomen. Zowel bij boomactivisten als bij ontwerpers en aannemers wordt de aandacht steeds meer verlegd van kwantiteit naar kwaliteit en van het 'nu' naar de toekomst. Steeds meer realiseren we ons dat boombehoud verder gaat dan de boom niet omzagen en dat boomaanplant meer is dan het bestellen van een partij bomen. Geld uitgeven aan boomaanplant zonder groeiruimte is geld weggooien. Behoud van bomen zonder toekomst staat de aanplant van goede bomen in de weg. Keuzes maken blijft lastig maar met een groene toekomst als doel wordt dit een stuk eenvoudiger.