• Bijen
  • Groenstructuur

Groenstructuur

Bijen hebben meer nodig dan een bloemenmengsel. Ook bosplantsoen, bomen en bermen dragen bij aan de dracht en de biodiversiteit. Door samenhang te creëren tussen groene elementen wordt de positie van de bij versterkt. Een groenstructuurkaart brengt aanwezige kwaliteit in beeld en benoemt kansrijke plaatsen. Burgerinitiatieven, nieuwbouw- en reconstructies bieden vaak mogelijkheden om te investeren in de groenstructuur.