• Bijenhotels brengen wilde bijen dichter bij ons maar brengt ons vooral dichter bij de bij.
  • Bijen
  • Lezing ecologisch beheer

Lezing ecologisch beheer

Binnen een lezing of cursus wordt de wilde bij en het ecologische beheer binnen stad en tuin in de schijnwerpers gezet. Ecologische adviezen worden gegeven voor beplantingskeuze, beheer en gebruik. Een lezing inspireert en geeft concrete handvatten om een ontwerp, tuin, natuurgebied of stad meer bijvriendelijk in te richten en te beheren. Natuurclubs, imkers, volkstuinders, studenten en ondernemersverenigingen behoren tot de doelgroep.