• Laanherstel met ecologische onderbegroeiing
  • Verzonken boombak als compromis tussen boomgroei en trambaan
  • Groeiplaatsconstructies langs het IJ
  • Groeiplaatsen en beekwand gecombineerd
  • Natuurlijke situatie als referentie, met de boomkroon die de grond raakt
  • Bomen
  • Beheer

Beheer

De beheerplannen van de Bomenconsulent zijn concreet. Een duidelijke vertaalslag wordt gemaakt van ontwerp naar eindbeeld of van beleid naar uitvoering. Vaak levert het beheerplan nieuwe inzichten op voor fijnslijping van het bestaande beleid of ontwerp.