• Bomen
  • Bomen in projecten

Bomen in projecten

Voor projectleiders zijn bomen vaak ‘dwarsbomen’. De Bomenconsulent legt al in de initiatieffase van een project de specifieke kansen en randvoorwaarden voor bomen op de projecttafel. Dit brengt duidelijkheid. In plaats van een blok aan het been kunnen bomen de highlights worden van een plan. Per saldo kost het behoud van bestaande bomen, de aanplant van nieuwe bomen én de communicatie met stakeholders dan minder energie en geld.