• Werken aan de basis; van de boom én van de samenleving
  • Bomen
  • Bomenbeleid

Bomenbeleid

Bomenbeleid geeft groene visies handen en voeten. Goed beleid brengt partijen bij elkaar en stelt haalbare en betaalbare doelen. Niet alleen het product maar ook het proces speelt hierbij een grote rol voor een stevig draagvlak.