• Bomenconsulent

Bomenconsulent

De Bomenconsulent schrijft, coacht en adviseert om groen stevig te verankeren in projectplannen en gemeentelijk beleid. Een nauwe verbondenheid met gemeentelijke organisaties, natuurbeheerders, onderwijsinstellingen, advies- en ontwerpbureaus maakt dat de Bomenconsulent ieders taal spreekt en ieders belang begrijpt. De passie voor natuur samen met gezonde nuchterheid staat garant voor sprekende adviezen en werkbare plannen.